security

 

international

 

shipping

СКМ Секюрити ЕООД е лицензирана фирма за извършване на охранителна дейност на територията на Видинска област.

В Ръководството и са привлечени хора с дългогодишен стаж в системата на МВР и добър опит криминалната и охранителната дейност.

Фирмата разполага с добре обучени и професионално подготвени кадри, бивши служители на МВР, с високо чувство на отговорност към поставените за изпълнение задачи по охрана на обекти.

СКМ Секюрити предлага професионална физическа охрана / въоражена и невъоражена / с униформени охранители на :

 - Държавни и общински обекти, населени места, промишлени предприятия, офиси, частни жилища, лично имущество, сгради, помещения, селскостопански имоти и др.

 - Експертни оценки на съществуващи системи за сигурност.

Разработват се конкретни планове за охрана, съобразно охранителното обследване и оценка на риска, набелязват се действия при кризисни ситуации и инструкции за задълженията на охранителния състав.

При сключване на договор, СКМ Секюрити ЕООД създава необходимата служебна документация, регламентираща контролно-пропускателния режим, работата на охраната и контрол за съблюдаване изискванията по охрана на обекта, съгласувани с ръководството на съответното дружество и ОД на МВР. Организацията на работата на охраната е в съответствие с изискванията на „Закона за частната охранителна дейност” – (ЗЧОД), „Кодекса на труда” и други нормативни закони.

СКМ Секюрити гарантира вашата сигурност, спокойствие и нормално функциониране на охраняваните обекти и дискретност.

Ние сме отворени за всички местни физически и юридически фирми и ведомства, които желаят да ползват услугите ни при коректно и стриктно професионално изпълнение на поетите ангажименти.